برند
قیمت
محصولات ویبروشیپ صفحه ۱ (برند ویبروشیپ با استفاده از این فن آوری گامی بسیار اساسی در این رابطه برداشته است. چرا که علاوه بر فیزوتراپی راحت تر موضع مورد نظر براحتی میتوان بافت های ایجاد شده چربی ها را نیز سوزاند و موضع را به حالت طبیعی خود برگرداند.)
دسته بندی :
محصولات موجود